Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:55
-00:29:50
+00:50:09
6801 5226
190 / 197
-00:25:26
+00:43:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii