Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:03
-00:39:42
+00:40:17
6115 4906
133 / 150
-00:15:39
+00:31:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii