Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:57
-01:00:48
+00:19:11
944 901
32 / 129
-00:39:56
+00:14:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii