Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:52
-00:37:42
+00:39:15
7496 5858
28 / 34
-00:07:41
+00:20:04
01:08:25
-00:40:20
+00:39:39
6043 4871
30 / 34
-00:07:12
+00:21:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii