Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:56
-01:03:38
+00:13:19
303 290
10 / 151
-00:34:55
+00:09:36
00:41:46
-01:06:59
+00:13:00
173 163
5 / 150
-00:42:56
+00:03:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii