Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:52
-01:09:53
+00:10:06
54 50
5 / 129
-00:49:01
+00:05:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii