Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:48
-00:33:46
+00:43:11
7965 1892
331 / 350
-00:15:22
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii