Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:55
-01:04:50
+00:15:09
337 323
9 / 208
-00:45:01
+00:11:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii