Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:08
-00:47:37
+00:32:22
4677 608
174 / 261
-00:40:40
+00:21:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii