Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:34
-00:42:11
+00:37:48
5761 4723
22 / 29
-00:27:25
+00:25:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii