Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:06
-01:09:09
+00:09:13
43 39
2 / 17
-00:45:20
+00:01:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii