Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:57
-00:44:37
+00:32:20
5959 5025
197 / 270
-00:21:28
+00:28:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii