Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:58
-00:48:47
+00:31:12
4402 3889
54 / 93
-00:33:52
+00:20:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii