Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:39
-01:12:06
+00:07:53
28 25
2 / 197
-01:07:42
+00:01:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii