Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:30:29
-00:18:16
+01:01:43
6997 5306
196 / 197
-00:13:52
+00:55:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii