Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:43
-00:09:01
+00:23:16
2036 2036
86 / 87
-00:00:44
+00:17:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii