Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:58
-00:42:47
+00:34:29
9092 2438
455 / 593
-00:28:03
+00:27:35
00:30:18
-00:19:00
+00:12:46
561 561
43 / 121
-00:10:17
+00:07:26
01:02:35
-00:33:14
+00:32:39
7643 1567
364 / 465
-00:19:34
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii