Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:46:44
+00:33:15
4880 675
147 / 197
-00:42:20
+00:26:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii