Katarzyna Kralczyńska

Speleoklub Warszawski
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:13
-00:33:06
+00:40:32
5675 1954
K30 : 783
1
231 / 255
-00:22:17
+00:34:59
01:09:07
-00:30:41
+00:38:13
5857 1908
K30 : 836
1
255 / 284
-00:24:14
+00:34:56
01:07:31
-00:36:51
+00:36:10
6457 1962
K30 : 941
2
289 / 350
-00:27:02
+00:30:29
01:04:18
-00:39:52
+00:33:58
6398 1700
K30 : 836
2
283 / 372
-00:23:59
+00:28:44
01:04:21
-00:45:33
+00:35:23
7125 2055 2
289 / 348
-00:31:03
+00:28:00
00:32:52
-00:27:25
+00:16:15
1141 1141 1
66 / 101
-00:14:22
+00:15:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii