Anna Chojnacka

Dr Zdrowie S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:23:20
-00:18:19
+00:53:08
4482 1536
K45 : 225
3
116 / 117
-00:06:04
+00:45:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii