Sylwia Brzezińska

Polcir / Polcir
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:34:52
-00:10:40
+00:17:17
273 273
K35 : 50
2 2
7 / 12
-00:08:21
+00:08:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii