Biegnij Warszawo

Sylwia Glińska

Polcir / Polcir
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:38:49
-00:06:43
+00:21:14
333 333
K40 : 64
5 4
8 / 8
+00:14:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii