Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:32:18
+00:32:35
2899 788
K45 : 115
101 / 135
-00:17:52
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii