Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:37
-00:30:47
+00:34:06
3075 2194
M40 : 412
96 / 132
-00:17:44
+00:34:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii