Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:08:11
-00:28:13
+00:36:40
3318 1018
K30 : 165
475
81 / 98
-00:18:08
+00:29:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii