Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:19
-00:32:34
+00:33:48
3033 860
K45 : 129
106 / 139
-00:18:51
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii