Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:45
-00:22:08
+00:44:14
3693 1250
K50 : 92
31 / 33
-00:10:50
+00:33:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii