Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:32
-00:24:52
+00:40:01
3527 1147
K40 : 246
120 / 132
-00:11:49
+00:40:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii