Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:32
-00:32:21
+00:34:01
3056 875
K30 : 141
94 / 117
-00:22:54
+00:33:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii