Agnieszka Czerwińska

Koleżanki-Szklanki
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:39:10
-00:16:20
+00:20:27
174 174
K30 : 65
2
6 / 6
+00:14:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii