Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:05
-00:33:19
+00:31:34
2789 726
K20 : 56
32 / 47
-00:14:52
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii