Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:22
-00:27:36
+00:32:48
2019 605
K40 : 225
78 / 91
-00:05:53
+00:24:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii