Amber Russell

American School of Warsaw
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:23:57
-00:10:01
+00:50:23
2452 841
K30 : 317
1
73 / 75
-00:00:59
+00:46:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii