Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:22
-00:29:36
+00:30:48
1890 539
K20 : 93
32 / 41
-00:06:30
+00:19:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii