Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:53
-00:19:05
+00:41:19
2375 799
K20 : 134
65 / 66
-00:08:57
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii