Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:58
-00:21:00
+00:39:24
2333 768
K30 : 290
83 / 86
-00:05:13
+00:35:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii