Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:03
-00:23:55
+00:36:29
2220 707
K20 : 124
40 / 41
-00:00:49
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii