Ula Balczewska

Semex / SEMEX
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:48
-00:23:10
+00:37:14
2250 727
K30 : 274
2 1
63 / 70
-00:12:54
+00:32:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii