Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:17
-56:47:48
+00:18:08
228 56
K30 : 34
14 / 34
-00:19:10
+00:15:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii