Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:52
-00:29:54
+00:35:20
383 100
K40 : 37
19 / 20
-00:02:38
+00:28:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii