Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:44
-00:47:31
+00:30:51
4059 3519
8 / 14
-00:07:11
+00:12:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii