Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:42:02
+00:36:20
5081 866
144 / 179
-00:36:25
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii