Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:14
-56:31:51
+00:34:05
590 248
K40 : 71
13 / 21
-00:20:38
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii