Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:37
-56:23:28
+00:42:28
680 305
K20 : 56
2 / 2
+00:12:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii