Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:12:04
-56:33:01
+00:32:55
564 237
K30 : 116
8
28 / 40
-00:15:36
+00:22:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii