Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:25
-00:30:21
+00:34:53
375 96
K40 : 34
15 / 18
-00:13:31
+00:19:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii