Irena Nogielska

ING Bank Śląski S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:56:35
-56:48:30
+00:17:26
207 47
K40 : 8
25
5 / 28
-01:23:19
+00:08:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii