Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:19
-00:30:27
+00:34:47
374 95
K40 : 33
18 / 20
-00:03:11
+00:28:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii