Biegnij Warszawo

Tomasz Siemion

11 Dywizja Kawalerii Pancernej / 11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:12
-06:53:31
+00:22:31
90 78
M40 : 34
1 2
5 / 17
-00:56:09
+00:13:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii