Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:38:07
-06:11:36
+01:04:26
313 67
K50 : 9
8 / 10
-00:29:47
+00:58:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii